Podrobné pravidlá kampane Samsung „Vymeňte starý za nový! Kúpte S9 | S9+ a navýšte svoju pamäť až na 512GB*“

*Bonus bude vyplatený po odpredaní Vášho starého prístroja a zakúpení nového telefónu Samsung Galaxy (S9, S9+, S8, S8+, Note8, A8, A6, A6+) za nižšie uvedených podmienok.


(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

 1. Organizátor Kampane: spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. Zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“).
 2. Technický správca WEB systému Kampane: mobil online, s.r.o., so sídlom Železničná 24, Lučenec, 984 01, IČO: 44547722, DIČ:2022734318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15812/S (ďalej len „technický správca webu a/alebo Sprostredkovateľ“).
 3. Účastníkom Kampane (ďalej len "Účastník") sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom kampane alebo Sprostredkovateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Kampaň prebieha od 01. 07. 2018 do 30. 09. 2018. Poslednú platnú registráciu je možné vykonať dňa 08. 10. 2018 a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.
 5. V rámci Kampane je možné čerpať bonusy iba na zakúpené nové prístroje model Samsung Galaxy S9 (G960F) a Galaxy S9 + (G965F), Galaxy S8+ (G955F), Galaxy S8 (G950F), Galaxy Note8 (N950F), Galaxy A8 (A530F), Galaxy A6 (A600) a Galaxy A6+ (A605) pochádzajúce z distribučnej siete Organizátora Kampane a v predajniach uvedených v článku 6a) týchto pravidiel. Bonusy je možné čerpať len na prístroje špecifikované v  týchto pravidlách, ktoré boli Účastníkom zakúpené ako nové. Bonusy sa nevzťahujú na prístroje zakúpené Účastníkom, ktoré boli pred predajom Účastníkovi použité alebo repasované. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR je:
  Samsung Galaxy S9 (G960F, 64GB, 256GB)

  SM-G960FZKAORS
  SM-G960FZPAORS
  SM-G960FZBDORX
  SM-G960FZPDORX
  SM-G960FZKDORX
  SM-G960FZKHORX
  SM-G960FZKATMS
  SM-G960FZPATMS
  SM-G960FZBDXEZ
  SM-G960FZKDXEZ
  SM-G960FZKHXEZ
  SM-G960FZPDXEZ

  Samsung Galaxy S9+ (G965F, 64GB, 256GB)

  SM-G965FZKAORS
  SM-G965FZBDORX
  SM-G965FZKDORX
  SM-G965FZPDORX
  SM-G965FZKHORX
  SM-G965FZDHORX
  SM-G965FZKATMS
  SM-G965FZBDXEZ
  SM-G965FZDHXEZ
  SM-G965FZKDXEZ
  SM-G965FZKHXEZ
  SM-G965FZPDXEZ

  Samsung Galaxy S8 (G950F)

  SM-G950FZBAORX
  SM-G950FZKAORX
  SM-G950FZSAORX
  SM-G950FZVAORX
  SM-G950FZBAORS
  SM-G950FZKAORS
  SM-G950FZVAORS
  SM-G950FZKATMS
  SM-G950FZSATMS
  SM-G950FZVATMS
  SM-G950FZIAETL
  SM-G950FZKAETL
  SM-G950FZSAETL
  SM-G950FZVAETL

  Samsung Galaxy S8+ (G955F)

  SM-G955FZKAORX
  SM-G955FZKDETL
  SM-G955FZVAORX
  SM-G955FZSAORX
  SM-G955FZBAORS
  SM-G955FZKAORS
  SM-G955FZVAORS
  SM-G955FZKATMS
  SM-G955FZKAETL
  SM-G955FZKDETL
  SM-G955FZSAETL
  SM-G955FZVAETL

  Samsung Galaxy A6 (A600F)

  SM-A600FZDIORS
  SM-A600FZKIORS
  SM-A600FZDNORX
  SM-A600FZKNORX
  SM-A600FZVNORX
  SM-A600FZDNXEZ
  SM-A600FZKNXEZ
  SM-A600FZVNXEZ

  Samsung Galaxy A6+ (A605F)

  SM-A605FZDNORX
  SM-A605FZKNORX
  SM-A605FZVNORX
  SM-A605FZDNXEZ
  SM-A605FZKNXEZ
  SM-A605FZVNXEZ

  Samsung Galaxy A8 (A530F)

  SM-A530FZDDORX
  SM-A530FZKDORX
  SM-A530FZVDORX
  SM-A530FZKAORS
  SM-A530FZVAORS
  SM-A530FZDDXEZ
  SM-A530FZKDXEZ
  SM-A530FZVDXEZ

  Samsung Galaxy Note8 (N950F)

  SM-N950FZBDORX
  SM-N950FZDDORX
  SM-N950FZKDORX
  SM-N950FZKAORS
  SM-N950FZBDETL
  SM-N950FZDDETL
  SM-N950FZKDETL

  (ďalej len „Prístroje“ alebo každý zvlášť „Prístroj“)

 6. Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie bonusu (musia byť splnené kumulatívne):

  • a) a) Zakúpenie Prístroja Samsung uvedeného v článku 6) týchto pravidiel v jednej z uvedených predajní na území Slovenskej republiky:

   Alza.sk
   Andreashop.sk
   Andreashopsala.sk
   Asbis
   Datacomp
   DATART INTERNATIONAL, a.s.
   Dates Mobile
   Digitall
   Elsatex
   Euronics a jeho maloobchodní partneri
   Euronics TPD (TPD.sk)
   Hej.sk
   IRD
   Mall.sk
   mobilonline.sk
   mp3.sk
   NAY
   Nikita.sk
   Orange
   O2 - sieť predajní
   OKAY
   Planeo Elektro
   SETEL, s. r. o. 
   Samsung brandshop
   Samsung e - shop
   Slovak Telekom (Kampaň platí len pre modely Galaxy S9,S9+,S8,S8+,Note8)


   (ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)

  • b) Kúpou Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v článku 5) týchto pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období podľa článku 4 týchto pravidiel. Účastník musí následne vykonať registráciu na webových stránkach www.novysamsung.sk. Podrobnejší popis registrácie je uvedený nižšie. Registráciou Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel a predajom starého prístroja cez portál www.novysamsung.sk získava Účastník za stanovených podmienok možnosť využitia bonusu vo výške až 160 EUR. Výška bonusu závisí od modelu nového Prístroja. Pri zakúpených Prístrojoch model Samsung S9 alebo S9+, zákazník navyše získava bonus v podobe 256 GB MicroSD pamäťovej karty. Bonus môže byť uplatnený až po riadnej registrácii Účastníka Kampane a Prístroja na webových stránkach www.novysamsung.sk,  zadaní modelu nového Prístroja, vyplnení IMEI nového zariadenia Samsung Galaxy S9(G960F), S9+ (G965F), Galaxy S8+ (G955F), Galaxy S8 (G950F), Galaxy Note8 (N950F), Galaxy A8 (A530F), Galaxy A6 (A600) alebo Galaxy A6+ (A605), dátumu, kedy bolo nové zariadenie zakúpené, predajne, kde bolo nové zariadenie zakúpené, nahratí účtovného dokladu, pokladničného bloku alebo faktúry a vyplnení parametrov starého zariadenia, ktoré chce Účastník Kampane odpredať a uzavretím kúpnej zmluvy na odkup starého prístroja.
  • c) Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí stanoveným spôsobom zaregistrovali Prístroj model Samsung Galaxy S9 + (G965F) alebo model Samsung Galaxy S9 (G960F), Galaxy S8+ (G955F), Galaxy S8 (G950F), Galaxy Note8 (N950F), Galaxy A8 (A530F), Galaxy A6 (A600) alebo Galaxy A6+ (A605) zakúpených na území Slovenskej republiky, uvedených v článku 5) týchto pravidiel a nahrali účtovný doklad – pozrite nižšie, a splnili všetky povinnosti uvedené v týchto pravidlách Kampane).
  • d) Podmienkou vzniku nároku na bonus je nákup aspoň jedného Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel v období od 01. 07 .2018 do 30. 09. 2018. Záujem o využitie bonusu možno prejaviť len do 08. 10. 2018 spôsobom ustanoveným v článku 7 týchto pravidiel. Pri neskoršej registrácii či nesplnení ostatných podmienok týchto pravidiel, nárok na bonus nevzniká
  • e) Výška bonusu závisí od modelu nového Prístroja:

   bonus_model_table
   Model Bonus pri výkupe Doporučená koncová cena Cena pri využití Trade in Extra bonus
   Galaxy S9+ (256 GB) 160 EUR 1049 EUR 889 EUR 256 GB MicroSD karta
   Galaxy S9+ (64 GB) 160 EUR 949 EUR 789 EUR 256 GB MicroSD karta
   Galaxy S9 (256 GB) 160 EUR 949 EUR 789 EUR 256 GB MicroSD karta
   Galaxy S9 (64 GB) 160 EUR 849 EUR 689 EUR 256 GB MicroSD karta
   Galaxy S8+ 160 EUR 799 EUR 639 EUR
   Galaxy S8 160 EUR 699 EUR 539 EUR
   Galaxy Note8 160 EUR 999 EUR 839 EUR
   Galaxy A8 80 EUR 499 EUR 419 EUR
   Galaxy A6+ 80 EUR 349 EUR 269 EUR
   Galaxy A6 80 EUR 309 EUR 229 EUR
 7. Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

 8. Všeobecné informácie
  • a) Ak chce Účastník získať bonus podľa tejto Kampane musí zaregistrovať všetky potrebné dokumenty a informácie najneskôr do doby podľa článku 4 týchto pravidiel. Neskoršia registrácia nebude povolená.
  • b) Účet Účastníka je tvorený a identifikovaný osobnými údajmi Účastníka uvedenými pri registrácii.
  • c) Ďalej je nutné stanoveným spôsobom zaregistrovať kúpený Prístroj Samsung, na ktorý Účastník mieni využiť bonus. Pre aktiváciu bonusu je nutné nahrať pri registrácii do registračného formulára na webových stránkach www.novysamsung.sk, model nového Prístroja, IMEI číslo zakúpeného Prístroja, dátum kedy bolo nové zariadenie zakúpené, predajňu, kde bolo nové zariadenia zakúpené, kópiu pokladničného bloku alebo faktúry preukazujúcej kúpu Prístroja, číslo bankového účtu a uzavrieť kúpnu zmluvu na predaj starého prístroja. Bez zadania platného IMEI čísla zakúpeného Prístroja podľa článku 5 týchto pravidiel nebude registrácia umožnená.
  • d) Zároveň je možné predať starý prístroj na portáli www.novysamsung.sk, osobne na jednej zo značkových predajní spoločnosti Samsung, prípadne na ďalších miestach určených Organizátorom.
  • e) V tejto Kampani je potrebné registrovať Prístroj, ktorého model je uvedený v článku 5) týchto pravidiel, na ktorý bude bonus uplatnený a odpredať starý prístroj, v prípade ak chce zákazník získať výkupnú sumu za starý prístroj.
  • f) Registrácia Prístroja, ako aj odpredanie starého prístroja, musí byť kompletne dokončené najneskôr do doby podľa článku 4 týchto pravdiel. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a nárok na bonus tým zaniká.
  • g) Stanovuje sa limit, kedy je počas platnosti Kampane možné na jednu unikátnu registráciu Účastníka uplatniť maximálne 2 (slovom dve) registrácie Prístrojov, tak ako je opísané v článku 8 a v článku 9 týchto pravidiel.
 9. Registrácia na webových stránkach www.novysamsung.sk:
  • a) Na webových stránkach je pripravený formulár, v ktorom je nutné vyplniť všetky údaje, a to: model nového Prístroja, IMEI číslo nového Prístroja, dátum, kedy bolo nové zariadenia zakúpené, predajňu, kde bolo nové zariadenia zakúpené, kópiu pokladničného bloku alebo faktúry a parametre starého zariadenia, ktoré chce Účastník odpredať a číslo bankového účtu. Zároveň Účastník berie na vedomie spracúvanie osobných údajov v súlade s týmito pravidlami, prípadne vyjadrí súhlas a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé.
  • b) Po uvedení parametrov starého zariadenia, ktoré chce Účastník odpredať, sa mu zobrazí orientačná výkupná cena, ktorá bude upresnená servisným technikom po podrobnej prehliadke. Účastník si zvolí na webovej stránke www.novysamsung.sk spôsob, akým chce staré zariadenie odovzdať. Účastník si môže zvoliť spôsob odovzdania prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora, osobne na jednej zo značkových predajní spoločnosti Samsung uvedených na webovej stránke www.novysamsung.sk, prípadne na ďalších miestach určených Organizátorom.
  • c) Po prehliadke starého zariadenia servisným technikom bude Účastník kontaktovaný telefonicky alebo prostredníctvom e - mailu o finálnej výkupnej sume starého zariadenia, ktoré Účastník odpredáva.
  • d) O výsledku, teda eventuálnom vzniku či nezískaní nároku na bonus, bude Účastník informovaný e-mailom do 35 pracovných dní od doručenia vykupovaného starého zariadenia a potvrdenie nákupu nového Prístroja.
  • e) Sprostredkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako SPAM, čo Sprostredkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
  • f) Ak Účastník od Sprostredkovateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Sprostredkovateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Sprostredkovateľ ani Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné uplynutie platnosti bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.
 10.  Popis a uplatnenie bonusu

 11. Popis bonusu
  • a) Zakúpením Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel, predaním svojho starého prístroja cez portál www.novysamsung.sk a po registrácii nového Prístroja a vyplnení parametrov starého prístroja Účastníka, má Účastník nárok na získanie bonusu vo výške až do 160 EUR za splnenie podmienok stanovených v týchto pravidlách. K zakúpenému Prístroju model Samsung Galaxy S9 (G960F) alebo Galaxy S9+ (G965F) zákazník navyše získa 256 GB MicroSD pamäťovú kartu. Zákazník má nárok na bonus aj v tom prípade, ak svoje staré zariadenie neodpredá.
  • b) V rámci tejto Kampane môže Účastník získať celkovú sumu až do výšky 160 EUR, Výška sumy závisí od modelu zakúpeného Prístroja.
  • c) Bonus vo výške až do 160 EUR je možné uplatniť v súlade s článkom 6) a 7) týchto pravidiel v prípade nákupu Prístroja uvedeného v článku 5) týchto pravidiel.
  • d) Bonus bude bezplatne zaslaný na bankový účet Účastníka uvedený v registračnom formulári. Riadne uplatnený bonus je Organizátor povinný zaslať v oprávnených prípadoch Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Prístroja. V prípade nákupu Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude bonus až 160 EUR od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 9 písm. b) týchto pravidiel) zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia Prístroja odstúpiť. Bonus až do 160 EUR od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 9 písm. b) týchto pravidiel) nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.
  • e) Bonus v podobe 256 GB MicroSD pamäťovej karty bude zaslaný poštou na adresu Účastníka kampane. Riadne uplatnený bonus je Organizátor povinný zaslať v oprávených prípadoch Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie Prístroja. V prípade nákupu Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude bonus v podobe 256 GB MicroSD pamäťovej karty od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 9 písm. b) týchto pravidiel) zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia Prístroja odstúpiť. Bonus vpodobe 256 GB MicroSD pamäťovej karty od spoločnosti Samsung (bližšie definovaný v článku 9 písm. b) týchto pravidiel) nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Nárok na bonus v podobe 256 GB MicroSD pamäťovej karty má Účastník kampane, ktorý si zakúpi Prístroj model Samsung Galaxy S9 (G960F) alebo Galaxy S9+ (G965F).
  • f) V prípade, ak Účastník využije svoje právo od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia Prístroja odstúpiť a bonus vo výške až do 160 EUR, či bonus v podobe 256 GB MicroSD pamäťovej karty od spoločnosti Samsung mu už bol pred odstúpením od kúpnej zmluvy vyplatený, je povinný kontaktovať Organizátora a vrátiť vyplatený bonus na základe pokynov Organizátora.
 12. Ďalšie ustanovenia

 13. Účastník je povinný po nákupe uschovať pokladničný blok alebo faktúru preukazujúcu nákup Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov (t.j. pokladničného bloku alebo faktúry) a kúpnej zmluvy. Bez predloženia príslušných dokladov stráca Účastník nárok na využitie bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci nákup Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t. j. presný dátum a špecifikáciu Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné.
 14. Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Účastník dopustil podvodného konania za účelom uplatnenia bonusu v rámci Kampane, požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo tohto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na bonus.
 15. Platca DPH, ktorý kúpil Prístroj v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH).
 16. Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
 17. Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené
 18. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Organizátorom, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: https://novysamsung.sk/podrobne-pravidla/.
 19. Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania bonusov.
 20. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) bonusov.
 21. 1Proces výkupu starého prístroja prostredníctvom portálu www.novysamsung.sk. ako aj spôsob a podmienky výkupu nemôže Organizátor Kampane ovplyvniť ani za tento výkup, jeho proces a podmienky nezodpovedá. Výkup starého prístroja vykonáva Sprostredkovateľ.
 22. Úplné a presné pravidlá a podmienky registrácie cez portál www.novysamsung.sk sú dostupné na webových stránkach portálu www.novysamsung.sk.
 23. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie či stratu bonusu bankou.
 24. Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane na webových stránkach www.novysamsung.sk. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.novysamsung.sk alebo zavolaním na infolinku  +421 948 241 134.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046 konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje účastníkov kampane v nasledujúcom rozsahu a pre nižšie uvedené účely:Účel spracúvania:Registrácia účastníka, organizácia a vyhodnotenie kampaní a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel kampaní v súvislosti s účasťou účastníka v kampani
Rozsah spracúvaných údajov:Identifikačné údaje, údaje o občianskom preukaze a cestovnom pase, miesto a dátum narodenia, pohlavie, kontaktné údaje (vrátane mesta bydliska), štátne občianstvo, číslo bankového účtu, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung
Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom kampane, a to po dobu trvania kampane a následne po dobu nutnú k ochrane práv Samsung SK v súvislosti s kampaňou, tj. po dobu 3 rokov od ukončenia kampane, ktorej sa účastník zúčastnil.
Účel spracúvania:Prezentácia výsledkov kampane, ktorej sa účastník zúčastní, v médiách a reklamných materiáloch
Rozsah spracúvaných údajov:Identifikačné údaje, vyobrazenie tváre a prípadné obrazové či zvukové záznamy vytvorené v rámci danej kampane
Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
Účel spracúvania:Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov
Rozsah spracúvaných údajov:Identifikačné údaje, kontaktné údaje, miesto bydliska, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung
Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov berie účastník kampane na vedomie, že má nasledujúce práva:

 • - poskytnutie prístupu k osobným údajom, prostredníctvom ktorého môže získať najmä informácie o tom, či sú osobné údaje spracúvané, za akým účelom, aký je rozsah spracúvaných údajov a prípadne aj informácie o tom, komu boli osobné údaje sprístupnené, pokiaľ je to relevantné. Tiež mu môže byť poskytnutá kópia spracúvaných osobných údajov;
 • - opravu nepresných alebo nesprávnych údajov, prípadne o doplnenie neúplných údajov;
 • - vymazanie údajov napr. v prípade, že zanikne účel spracúvania, alebo ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne;
 • - prenositeľnosť údajov, na základe ktorej môže účastník kampane získať osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov;
 • - požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • - zabezpečenie, aby nebol predmetom žiadneho automatického rozhodovania;
 • - právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Účastník kampane má ďalej právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov.

Účastník kampane môže výkon svojich práv žiadať prostredníctvom zaslania žiadosti na adresu Samsung SK.

Okrem Samsung SK, môžu byť poskytnuté osobné údaje sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny na základe rozhodnutia Komisie o primeranej ochrane alebo štandardných zmluvných doložiek.

Poskytnuté osobné údaje budú ďalej sprístupnené spoločnosti mobil online s.r.o., so sídlom Železničná 24, Lučenec, 984 01, IČO: 44547722, DIČ: 2022734318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. sro, vložka č. 15812/S , ako sprostredkovateľovi.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre účasť účastníka v kampani, pokiaľ sa nejedná o  spracúvanie na základe udeleného súhlasu účastníka. V prípade neposkytnutia osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre účasť v kampani, nebude možné, aby sa účastník kampane zúčastnil. Samsung SK je možné kontaktovať na uvedenej adrese, prípadne na e-mailovej adrese d.palanekova@samsung.com.

Pre nižšie uvedený účel spracúva osobné údaje ako prevádzkovateľ aj spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. Číslo: 03086621 ("Samsung UK").


Účel spracúvania: Marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkov a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov
Rozsah spracúvaných údajov: Identifikačné údaje, kontaktné údaje, miesto bydliska, informácie týkajúce sa zariadenia Samsung

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv a kontaktov, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.