Účet na zaslanie bonusu

Osobné údaje

Slovensko

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

„Predobjednajte si Galaxy Note9 a získajte bonus až 200 EUR za váš starý telefón.““

týmto udeľujem súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov


v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo („Osobné údaje“) spoločností Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v  Prahe, sp. zn. C 158046 konajúcej prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B a spoločnosti Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg.číslo: 03086621 („Samsung UK“), ako prevádzkovateľom osobných údajov („Prevádzkovateľ“) pre marketingové účely, tzn. ponúkanie obchodu a služieb Prevádzkovateľov, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkov a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.


Týmto potvrdzujem, že udeľujem súhlas slobodne a bol som pred jeho udelením informovaný o spracúvaní Osobných údajov, vrátane súvisiacich práv, na adrese https://novysamsung.sk/podrobne-pravidla. Beriem týmto na vedomie, že súhlas môžem kedykoľvek bezplatne odvolať písomne na adrese Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, alebo prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu d.palanekova@samsung.com. Som si vedomý toho, že takéto odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov pred odvolaním súhlasu.


Taktiež beriem na vedomie, že v prípade pochybností sa môžem obrátiť na Prevádzkovateľov na vyššie uvedenej adrese alebo na e-mailovej adrese d.palanekova@samsung.com alebo priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.


*Bonus 200 EUR platí pri odpredaní akéhokoľvek telefónu Samsung Galaxy Note (Galaxy Note, Galaxy Note2, Galaxy Note3, Galaxy Note4, Galaxy Note Edge, Galaxy Note8), pre ostatné telefóny je výška bonusu 100 EUR.
Odoslať ponuku na výkup