Bonus ku kúpe Galaxy Z Fold4 a Z Flip4

(ďalej len „Kampaň“)

Všeobecné informácie

 1. Organizátor Kampane a Prevádzkovateľ Kampane v aplikácii Samsung Members a www.samsung.sk : spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 28987322, DIČ:CZ28987322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s. r. o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45306281 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1791/B (ďalej len „Organizátor“ alebo „Organizátor Kampane“).
 2. Technický správca WEB systému Kampane www.novysamsung.sk, ktorý rovnako vykupuje vlastným menom a na vlastný účet staré prístroje (vid ďalej): mobil online, s.r.o., so sídlom M. Rázusa 13, Lučenec, 984 01, IČO: 44547722, DIČ: 2022734318, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 15812/S (ďalej len „technický správca webu a/alebo Sprostredkovateľ“).
 3. Účastníkom Kampane (ďalej len "Účastník") sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom, s miestom bydliska alebo s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, alebo fyzická a právnická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník) (napr. SZČO, obchodná spoločnosť) s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Kampani. V prípade účasti osoby mladšej ako 18 rokov sa táto môže zúčastniť iba s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Z účasti sú vylúčené osoby v pracovnom vzťahu s Organizátorom kampane alebo Sprostredkovateľom alebo so spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na akejkoľvek marketingovej, predajnej alebo reklamnej Kampani Organizátora a ďalej aj blízke osoby a osoby v akomkoľvek príbuzenskom vzťahu s týmito osobami, najmä osoby uvedené v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
 4. Kampaň prebieha od 1.1.2023 do 31.3.2023 vrátane alebo do vyčerpania zásob. Poslednú platnú registráciu nového Prístroja v mobilnej aplikácii Samsung Members je možné vykonať dňa 07.4.2023 vrátane a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú. Registráciu starého prístroja na www.novysamsung.sk podľa čl. 10) Pravidiel je možné vykonať dňa 30.4.2023 vrátane a najneskôr v tento deň je potrebné túto registráciu kompletne dokončiť, aby bola uznaná za platnú.
 5. V rámci Kampane je možné čerpať Bonusy iba na zakúpené nové Prístroje modelu Samsung Galaxy Z Fold4 (SM-F936B) a Samsung Galaxy Z Flip4 (SM-F721B) pochádzajúce z distribučnej siete Organizátora Kampane a v predajniach uvedených v článku 6a) týchto Pravidiel. Bonusy je možné čerpať len na Prístroje špecifikované v týchto Pravidlách, ktoré boli Účastníkom zakúpené ako nové. Bonusy sa nevzťahujú na prístroje zakúpené Účastníkom, ktoré boli pred predajom Účastníkovi použité, rozbalené alebo repasované. Označenie prístrojov pre autorizovanú distribúciu v SR, za ich nákup je možné čerpať bonus, je:
  Model Kód modelu Farba Pamäť EAN
  Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721BLBGEUE Modrá 8GB_128GB 8806094507416
  Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721BLBHEUE Modrá 8GB_256GB 8806094507409
  Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721BLVGEUE Fialová 8GB_128GB 8806094535013
  Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721BLVHEUE Fialová 8GB_256GB 8806094535006
  Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721BZAGEUE Šedá 8GB_128GB 8806094507393
  Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721BZAHEUE Šedá 8GB_256GB 8806094507386
  Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721BZAPEUE Šedá 8GB_512GB 8806094577693
  Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721BZDGEUE Zlatá 8GB_128GB 8806094507379
  Samsung Galaxy Z Flip4 SM-F721BZDHEUE Zlatá 8GB_256GB 8806094507362
  Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936BZABEUE Šedozelená 12GB_256GB 8806094504972
  Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936BZACEUE Šedozelená 12GB_512GB 8806094504927
  Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936BZANEUE Šedozelená 12GB_1TB 8806097578775
  Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936BZEBEUE Béžová 12GB_256GB 8806094504811
  Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936BZECEUE Béžová 12GB_512GB 8806094504767
  Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936BZKBEUE Čierna 12GB_256GB 8806094504651
  Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936BZKCEUE Čierna 12GB_512GB 8806094504613
  Samsung Galaxy Z Fold4 SM-F936BZKNEUE Čierna 12GB_1TB 8806094578720
  (ďalej len „Nové Prístroje“ alebo každý zvlášť „Nový Prístroj“)

 6. Podmienky pre účasť v Kampani a čerpanie Bonusu (musia byť splnené kumulatívne):
  1. Zakúpenie nového Prístroja Samsung uvedeného v článku 5) týchto Pravidiel v jednej z uvedených Predajní na území Slovenskej republiky:
   AGEM
   Alza.sk
   ANDREA SHOP
   ASBIS
   ATC
   Datacomp
   DATART (ELEKTROSPED, a.s.)
   DATES MOBILE
   digitall.sk
   DOMOSS TECHNIKA, a.s
   hej.sk (ELEKTROSPED, a.s.)
   IRDistribution, a.s.
   mall.sk
   mobilonline.sk
   mp3.sk / pgs.sk (Arašid spol. s r.o.)
   NAY
   O2 Slovakia, s.r.o.
   OKAY
   Orange Slovensko
   Planeo Elektro (FAST PLUS, a.s.)
   samsung.sk
   Slovak Telekom
   TPD (Frantisek Majtan)


   Kupujúci zo Značkových predajní Samsung na území Slovenska nevyplnia registráciu nového Prístroja v aplikácii Samsung Members a registráciu starého prístroja na stránkach www.novysamsung.sk podľa článku 4) týchto pravidiel ale Bonusy si musia uplatniť priamo pri nákupe nového Prístroja podľa článku 5) . Zoznam značkových predajní sa nachádza na https://www.samsung.com/sk/znackovepredajne/ . Pre vylúčenie pochybností nárok na službu Galaxy Premier Service je automaticky platný po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia nového Prístroja Galaxy Z v značkovej predajni Samsung
   (ďalej len „Predajne“ alebo každá zvlášť „Predajňa“)

  2. kúpou Prístroja sa rozumie prejavenie skutočného záujmu o budúcu kúpu (tj. záujmu uzatvoriť kúpnu zmluvu), predmetom ktorej je Prístroj. Kúpa sa musí uskutočniť v období od 1.1.2023 do 31.3.2023 podľa pravidiel uvedených na stránkach https://www.samsung.com/sk/akcie/members/ a rovnako podľa pravidiel Predajne zapojených do tejto Kampane.

  3. Kúpou nového Prístroja sa rozumie uzatvorenie kúpnej zmluvy s Predajňou, ktorej predmetom je nový Prístroj z distribúcie Organizátora Kampane uvedený v článku 5) týchto Pravidiel. Nákup sa musí uskutočniť v období od 1.1.2023 do 31.3.2023 vrátane. Účastník musí vykonať registráciu nového Prístroja v mobilnej aplikácii Samsung Members podľa článku 4) týchto Pravidiel, čiže do 07.4.2023 vrátane. Podrobnejší popis registrácie je uvedený v čl. 7, 8 a 9 týchto Pravidiel. Registráciou nového Prístroja uvedeného v článku 5 týchto Pravidiel a predajom funkčného starého prístroja cez portál www.novysamsung.sk získava Účastník za stanovených podmienok možnosť získania bonusu k výkupnej cene od Sprostredkovateľa v sumárnej výške až 300 EUR. Výška bonusu k výkupnej cene za starý prístroj závisí od modelu zakúpeného nového Prístroja zo série Galaxy Z uvedených v článku 5). Bonus k výkupnej cene môže byť uplatnený až po riadnej registrácii nového Prístroja z článku 5) v aplikácii Samsung Members a uzavretím kúpnej zmluvy na odkup starého funkčného prístroja cez webové stránky www.novysamsung.sk.

  4. Účastník musí byť medzi kupujúcimi, ktorí si stanoveným spôsobom zaregistrovali nový Prístroj uvedený v článku 5) týchto Pravidiel, zakúpený v niektorej z Predajní na území Slovenskej republiky uvedených v článku 6a) týchto Pravidiel, nahrali účtovný doklad (bližšie čl. 7 a čl. 9 Pravidiel), a splnili všetky povinnosti uvedené v týchto Pravidlách Kampane.
  5. Podmienkou vzniku nároku na Bonus k výkupnej cene za starý prístroj je nákup aspoň jedného nového Prístroja uvedeného v článku 5 týchto Pravidiel v období 1.1.2023 do 31.3.2023 vrátane a predaj starého funkčného prístroja Sprostredkovateľovi podľa čl. 10) Pravidiel. Záujem o využitie Bonusu k výkupu možno prejaviť len do 7.4.2023 spôsobom ustanoveným v článku 7 a 10 týchto Pravidiel. Pri neskoršej registrácii či nesplnení ostatných podmienok týchto pravidiel, nárok na bonus nevzniká.
   Sprostredkovateľom určená maximálna výška výkupnej ceny a Bonusov u modeloch pri výkupe starších funkčných prístrojov:
   bonus_table
   *Vyššie uvedená variabilná výkupná cena za odpredaj starého prístroja je výlučne určovaná Sprostredkovateľom, pričom Organizátor Kampane nemá na určenie ich výšky žiadny vplyv. Sprostredkovateľ staré prístroje vykupuje od Účastníka vlastným menom a na vlastný účet. Variabilná čiastka výkupnej ceny sa môže meniť podľa stavu starého prístroja a na základe aktuálnych podmienok na trhu.
   ** Výška Bonusu k výkupnej cene za starý prístroj závisí od modelu Nového prístroja a modelu odpredaného Starého prístroja. Pri odpredaji starého prístoja z kategórie „Vybrané zariadenia“ a pri kúpe Nového Prístroja Galaxy Z Flip4 je bonus vo výške 200€ a pre model Galaxy Z Fold4 je vo výške 300€. Pri odpredaji Starého prístoja z kategórie „Ostatné zariadnia“ a pri kúpe Nového Prístroja Galaxy Z Flip4/Z Fold4 je bonus vo výške 50€.
 7. Registrácia Účastníka a Prístrojov do Kampane

 8. Všeobecné informácie:

  1. Zapojenie účastníka do kampane prebieha v ďalej uvedených krokoch:
   1. Registrácia nového Prístroja a jeho overenie v mobilnej aplikácii Samsung Members do 7.4.2023
   2. Registrácia starého prístroja do 30.4.2023 prostredníctvom www.novysamsung.sk. a odpredaj starého prístroja.
   Krok 2. nie je možné vykonať pokiaľ neprebehne schválenie registrácie z kroku 1.

  2. Ak chce Účastník získať nárok na Bonusy a nemá doposiaľ založený účet Samsung Account, ktorý je nutný na správne fungovanie registrácie a aplikácie Samsung Members na základe používania predchádzajúceho prístroja Samsung Galaxy, musí si založiť účet Samsung Account. Účet je možné založiť počas registrácie alebo na https://account.samsung.com/accounts/v1/MBR/terms#.

  3. Účet Samsung Account Účastníka je tvorený a identifikovaný menom a priezviskom účastníka, heslom, emailom a dátumom narodenia účastníka. Bez zadania týchto údajov nebude založenie účtu umožnené.

  4. Prístup k účtu Účastníka je zabezpečený vložením hesla. Heslo si Účastník vkladá sám pri zakladaní účtu Samsung Account. Heslo si môže Účastník neskôr zmeniť.

  5. Po zakúpení Prístroja je nutné stanoveným spôsobom registrovať zakúpený nový Prístroj, na ktorý Účastník chce využiť výkup starého prístroja a získať Bonusy. Pre úspešnú registráciu je nutné priamo nahrať do registračného formulára v aplikácii Samsung Members, časť "Výhody" kópiu účtovného dokladu preukazujúceho kúpu nového Prístroja (pokladničný blok, Zmluva, Dodatok ku Zmluve alebo faktúra), dátum nákupu, Predajňu oficiálneho predajcu podľa bodu č. 6 Pravidiel a IMEI (sériové číslo) registrovaného nového Prístroja. Kópia pokladničného dokladu alebo faktúry musí jednoznačne preukazovať nákup nového Prístroja Účastníkom Kampane. Akceptované budú aj Zmluvy a Dodatky ku Zmluve o poskytovaní verejných služieb preukazujúce kúpu nového Prístroja.

  6. V tejto Kampani je možné registrovať len nové Prístroj/e – tzn. Prístroj/e značky Samsung Galaxy Z s parametrami uvedenými v článku 5) týchto Pravidiel, a len na tieto je možné Bonus uplatniť a získať výkupnú cenu za starý prístroj.

  7. Registrácia starého prístroja na www.novysamsung.sk musí byť kompletne dokončená najneskôr do 30.4.2023 vrátane. Neskoršie zmeny či úpravy registrácie nebudú povolené a Účastník nemá na bonus a odpredaj nárok.

  8. Stanovuje sa limit, keď na jednu unikátnu registráciu Účastníka, tzn. na jeden Samsung Account, je možné v Kampani registrovať maximálne dva nové Prístroje.


 9. Registrácia v aplikácii Samsung Members

  1. V aplikácii Samsung Members je pripravený formulár „Zaregistrujte telefón a získajte bonus“ v časti Výhody, v ktorom je nutné uviesť všetky požadované údaje, a to: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mail Účastníka a údaje o novom Prístroji. Zároveň Účastník vyjadrí súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito Pravidlami. Vytvorením registrácie Účastník súhlasí s pravidlami tejto Kampane.

  2. V prípade, že niektoré údaje v registrácii sú chybné alebo nesprávne, bude Účastník e-mailom vyzvaný na doplnenie informácii. V prípade nedoplnenia požadovaných informácií do 14.2.2023, alebo ich nedoplnení správne, nárok na Bonus a výkup starého prístroja Účastníkovi zaniká.

  3. Pri registrácii Účastníka je nutné registrovať nový Prístroj (zakúpený v období od 1.1. do 31.3.2023, (kúpu dokladuje Účastník nákupným dokladom) a to vyplnením nasledujúcich údajov :
   - model nového Prístroja (načíta sa automaticky)
   - Predajňu, kde sa nákup uskutočnil
   - IMEI prístroja (načíta sa automaticky)
   - čitateľnú fotografiu nákupného dokladu preukazujúcu kúpu Prístroja v termíne od 1.1. do 31.3. 2023.

   Po úspešnej registrácii nového Prístroja získa Účastník Kampane e-mailom potvrdenie o registrácii. Na jednu registráciu v Samsung Members, tzn. jeden účet Samsung Account, je možné zaregistrovať maximálne 2 rôzne Prístroje podľa čl.5)

  4. d) Po úspešnom zvalidovaní registrácie získa Účastník Kampane e-mailom potvrdenie o akceptovaní registrácie nového Prístroja (nového telefónu) a vygenerovaní e-voucheru (unikátneho kódu) v mobilnej aplikácii Samsung Members. Získanie unikátneho kódu je povinné pre pokračovanie registrácie na www.novysamsung.sk a získanie bonusov.

   Po obdržaní akceptačného e-mailu musí Účastník na získanie unikátneho kódu otvoriť aplikáciu Samsung Members v zakúpenom novom Prístroji, ktorý registroval v Kampani. V aplikácii Samsung Members v časti Výhody si Účastník vygeneruje e-voucher s unikátnym kódom. Generovanie kódu je možné len na Prístrojoch podľa bodu 5), ktoré boli zaregistrované v Kampani a keď následne na takúto registráciu Účastník obdržal akceptačný e-mail. Na získanie kódu v aplikácii Samsung Members nie je možné použiť iný pristroj s rozdielnym IMEI, ako bolo použité v registrácii. Na vygenerovanie kódu má Účastník 7 dní po obdržaní akceptačného e-mailu. Ak Účastník nestihne vygenerovať kód v stanovenej lehote 7 dní, tak nárok na získanie Bonusu zaniká.

  5. Rozhodným okamihom pre účely vyhodnotenia získania nároku na Bonus podľa tejto Kampane, je v prípade registrácie cez uvedenú aplikáciu okamih doručenia kompletne vyplneného formulára registrácie nového Prístroja a Účastníka (ak už nie je registrovaný) osobe spracovávajúcej registrácie, vrátane doručenia kópie účtovného dokladu (pokladničného bloku alebo faktúry) prostredníctvom aplikácie Samsung Members. O výsledku registrácie v aplikácii Samsung Members bude Účastník informovaný e-mailom najneskôr do 30 dní od vykonania registrácie.

  6. Organizátor nie je povinný zasielať viac upozornení, a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako spam, čo Organizátor nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.

  7. Ak Účastník od Organizátora nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Organizátora mohla byť označená ako SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Organizátora Kampane, ktorá problém vyrieši. Organizátor Kampane nenesie zodpovednosť za prípadné zmeškanie možnosti získať unikátny kód z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením, ako aj za zneužitie kódu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke a registrovaného prístroja Účastníka treťou osobou.
 10. Registrácia na webových stránkach www.novysamsung.sk
  1. Na webových stránkach www.novysamsung.sk je pripravený formulár, v ktorom je nutné vyplniť všetky údaje, a to: IMEI nového Prístroja, unikátny kód z e-voucheru z aplikácie Samsung Members, osobné údaje Účastníka, model a parametre vykupovaného starého funkčného prístroja, ktorý chce Účastník odpredať a číslo bankového účtu. Zároveň Účastník berie na vedomie spracúvanie osobných údajov v súlade s týmito pravidlami, vyjadrí s týmto spracúvaním svoj súhlas a rovnako potvrdzuje čestné vyhlásenie, že vyplnené údaje sú pravdivé. Účastník týmto tiež berie na vedomie, že výkup starého prístroja vykonáva výlučne Sprostredkovateľ. Formulár je nutné vyplniť do 30.4.2023, inak Účastníkovi nárok na výkup starého prístroja s Bonusom zaniká.

  2. Po uvedení parametrov starého funkčného prístroja, ktoré chce Účastník odpredať, sa mu zobrazí orientačná variabilná výkupná cena, ktorá bude upresnená servisným technikom Sprostredkovateľa po podrobnej prehliadke. Účastník si zvolí na webovej stránke www.novysamsung.sk spôsob, akým chce staré zariadenie odovzdať. Účastník si môže zvoliť spôsob odovzdania prostredníctvom kuriéra na náklady Organizátora alebo osobne na jednej z Predajní výkupcu uvedených na webovej stránke www.novysamsung.sk. Starý prístroj určený na výkup musí účastník doručiť Sprostredkovateľovi zvoleným spôsobom najneskôr do 5 dní od ukončenia registrácie na webovej stránke www.novysamsung.sk.

  3. V prípade, že si Účastník zvolí odovzdanie starého prístroja kuriérom, tak po riadnej registrácii Účastník obdrží emailom preberací protokol. Po doručení kuriérom a prehliadke starého prístroja servisným technikom bude Účastník informovaný e-mailom od Sprostredkovateľa do 35 pracovných dní od doručenia vykupovaného starého funkčného prístroja o finálnej výkupnej sume za starý funkčný prístroj, ktorý Účastník odpredáva. V prípade zhody výkupnej ceny s výkupnou cenou uvedenou v registrácii na základe uvedených parametrov bude Účastník informovaný, že jeho staré zariadenie bude vykúpené. Po odsúhlasení výkupnej ceny Účastníkom a zrealizovaní výkupu sa stáva preberací protokol kúpnou zmluvou. Ak si Účastník v registrácii zvolí osobné odovzdanie na výkupnom mieste, tak po kontrole starého prístroja servisným technikom a odsúhlasení výkupnej ceny Účastníkom bude staré zariadenie vykúpené priamo na výkupnom mieste, kde podpíše Účastník a Sprostredkovateľ výkupnú zmluvu. O finálnej výkupnej sume starého funkčného prístroje rozhoduje výlučne Sprostredkovateľ. Organizátor kampane tak žiadnym spôsobom nerozhoduje o výkupnej cene za starý funkčný prístroj.

  4. Sprostredkovateľ má výhradné právo odmietnuť vykúpenie starého prístroja a to najmä, nie však výlučne, z dôvodov jeho celkovej či podstatnej nefunkčnosti alebo inak zlého technického stavu. Sprostredkovateľ má v sporných prípadoch právo vyžiadania si pokladničného či iného dokladu súvisiaceho so starým prístrojom, na ktoré je uplatňovaný Bonus.

  5. Sprostredkovateľ nie je povinný zasielať viac upozornení - a to ani v prípade, že je zasielaný e-mail zachytený príjemcovým poskytovateľom služieb ako SPAM, čo Sprostredkovateľ nemá možnosť žiadnym spôsobom overiť a zistiť.
  6. Ak Účastník od Sprostredkovateľa nedostane potvrdzujúci e-mail, odporúča sa, aby prehľadal aj SPAM priečinok svojho e-mailu – je možné, že správa Sprostredkovateľa mohla byť označená za SPAM, a to buď Účastníkovým poskytovateľom internetu, alebo antispamom, prípadne iným nastaveným filtrom. Ak sa Účastníkovi nepodarí e-mail s potvrdením nájsť, je povinný obratom kontaktovať infolinku Kampane, ktorá problém vyrieši. Sprostredkovateľ a Organizátor Kampane nie sú zodpovední za prípadné uplynutie platnosti bonusu z dôvodu nedoručenia či straty e-mailu s potvrdením alebo s bonusovým kódom, ako aj za zneužitie bonusu z dôvodu zneužitia prístupu k e-mailovej schránke Účastníka treťou osobou.

  7. Na jednu registráciu Účastníka na www.novysamsung.sk je možné zaregistrovať maximálne jeden model nového Prístroja Samsung série Galaxy Z podľa článku 5) Pravidiel a zároveň môže Účastník registrovať a odpredať len jeden starý prístroj na jeden zaregistrovaný nový Prístroj podľa článku 5) a 6) týchto Pravidiel. Na ďalšiu registráciu je potrebný nový unikátny kód získaný úspešnou registráciou v aplikácii Samsung Members.
 11. Popis bonusov
  Bonus za odpredaj starého prístroja:
  1. Zakúpením nového Prístroja uvedeného v článku 5 týchto Pravidiel, Účastníka a registrácii nového Prístroja v aplikácii Samsung Members, predajom (resp. odpredajom) svojho starého funkčného prístroja cez portál www.novysamsung.sk a vyplnením parametrov starého funkčného prístroja Účastníka, má Účastník nárok na získanie Bonusov vo výške až do 300 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Fold4 a na získanie Bonusov vo výške až do 200 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Flip4 za splnenia podmienok stanovených v týchto Pravidlách, najmä podľa čl. 6) a 7). Výkupná suma za starý funkčný prístroj bude Účastníkovi vyplatená po validácii stavu tohto starého prístroja, a to bankovým prevodom na bankový účet Účastníka. Samsung Bonus za registráciu a kúpu nového Prístroja zo série Galaxy Z podľa článku 5) a za odpredaj starého prístroja pri použití kuriéra bude Účastníkovi zaslaný bankovým prevodom na jeho bankový účet do 35 pracovných dní od splnenia podmienok. V prípade, keď Účastník odpredá Starý prístroj osobne na jednom z výkupných miest Sprostredkovateľa, bude mu po odsúhlasení výkupnej ceny Bonus vyplatený okamžite na mieste oproti podpisu výkupnej zmluvy.
  2. V rámci tejto Kampane môže Účastník získať celkovú sumu až do výšky 1299 EUR. Výška sumy závisí od modelu a aktuálneho technického stavu odpredaného starého prístroja a zakúpeného nového Prístroja a výšky Bonusov.
  3. Bonusy vo výške až do 300 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Fold4 a až do výšky 200 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Flip4 je možné uplatniť v súlade s článkom 6) a 7) týchto Pravidiel v prípade nákupu Nového Prístroja uvedeného v článku 5 Pravidiel.
  4. Bonus bude bezplatne zaslaný na bankový účet Účastníka uvedený v registračnom formulári na www.novysamsung.sk. Riadne uplatnený bonus je Sprostredkovateľ povinný zaslať v oprávnených prípadoch Účastníkovi do 35 pracovných dní od dokončenej úspešnej registrácie starého prístroja. V prípade nákupu nového Prístroja Účastníkom ako spotrebiteľom v zmysle Občianskeho zákonníka a ďalších relevantných právnych predpisov platných v čase uplatnenia bonusu, podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, bude Bonus až do 300 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Fold4 a až do 200 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Flip4 (bližšie definovaný v článku 10 písm. a) týchto Pravidiel) zaslaný iba v prípade, že spotrebiteľ nevyužije svoje právo od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní od prevzatia nového Prístroja odstúpiť. Bonus až do 300 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Fold4 a až do 200 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Flip 4 (bližšie definovaný v článku 10 písm. a) týchto pravidiel) nebude zaslaný ani v prípade, že podobné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu stanovené v obchodných podmienkach predávajúceho využije kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.
  5. V prípade, ak Účastník využije svoje právo od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia nového Prístroja odstúpiť a Bonus vo výške až do 300 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Fold4 a až do 200 EUR pri kúpe Prístroja Galaxy Z Fold4, mu už bol pred odstúpením od kúpnej zmluvy vyplatený, je povinný kontaktovať Organizátora a vrátiť vyplatený Bonus na základe pokynov Organizátora.
  6. Zoznam Starých prístrojov a výšky bonusov, ktoré je možné získať je zverejnený na stránke https://www.novysamsung.sk/akcia/galaxyz v čase konania Kampane.
 12. Bonus Galaxy Premier Service:

  1. Nárok na službu Galaxy Premier Service je automaticky platný po dobu jedného roka od dátumu zakúpenia nového Prístroja Galaxy Z podľa článku 5) a za podmienok podľa článku 11) a) týchto Pravidiel.

  2. Účastník získava v rámci jednoročného obdobia nárok na jednu nezáručnú opravu. Pri uplatnení nezáručnej opravy bude autorizovaným servisným centrom spoločnosti Samsung účtovaný poplatok v súlade s podmienkami uvedenými na https://www.samsung.com/sk/support/galaxy-premier-service/. Viac informácii o službe Galaxy Premier Service sú uvedené na https://www.samsung.com/sk/support/galaxy-premier-service/.
 13. Vyššie uvedené Bonusy spolu ďalej len ako „Bonusy“ či jednotlivo „Bonus“.

  Ďalšie ustanovenia

 14. Účastník je povinný po nákupe uschovať pokladničný bloček alebo faktúru preukazujúcu nákup nového Prístroja. V prípade uplatnenia nároku na Bonus má Organizátor právo na kontrolu účtovných dokladov (t.j. pokladničného bloku alebo faktúry) a kúpnej zmluvy. Bez predloženia príslušných dokladov stráca Účastník nárok na využitie Bonusu. Povinnosťou každého Účastníka je vyžiadať si od predávajúceho účtovný doklad preukazujúci nákup nového Prístroja a obsahujúci všetky nevyhnutné údaje, t.j. presný dátum zakúpenia nového Prístroja, IMEI a špecifikáciu nového Prístroja. Bez uvedených údajov nebudú účtovné doklady považované za platné. Doklad o kúpe bude akceptovaný s dátumom od 1.1.2023 do 31.3.2023 vrátane.
 15. Organizátor Kampane je oprávnený v prípadoch podozrenia, že sa Účastník dopustil podvodného konania za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, požadovať ďalšie overenie pre určenie nároku na Bonus. Účastník je povinný doložiť požadované dáta, alebo dokumenty do 10tich kalendárnych dní v požadovanej forme. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť v sporných prípadoch, či Účastník splnil alebo nesplnil všetky pravidlá pre účasť v Kampani a vyhradzuje si právo odoprieť nárok na Bonus. V prípade, že Organizátor bude mať dôvodné podozrenie na podvodné konanie Účastníka za účelom uplatnenia Bonusu v rámci Kampane, má Organizátor právo tohto Účastníka z Kampane vylúčiť, a to bez nároku na Bonus.
 16. Platca DPH, ktorý kúpil nový Prístroj v rámci svojej podnikateľskej činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je pri uplatnení Bonusu v súlade s § 53 zákona č. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDPH“), povinný v príslušnej výške vykonať opravu odpočítanej dane (vrátiť nárokovanú DPH).
 17. Registráciou vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Kampane a zaväzuje sa ich plne dodržiavať a v rámci registrácie ďalej Účastník prehlasuje, že sa oboznámil so spracúvaním osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.
 18. Vymáhanie účasti na Kampani súdnou cestou je vylúčené.
 19. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov Organizátorom, vrátane súvisiacich práv, sú dostupné na adrese: https://www.samsung.com/sk/akcie/members/.
 20. Výsledky Kampane sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované Bonusy inými bonusmi obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania Bonusov.
 21. Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Účastníkom v súvislosti s používaním (realizáciou) Bonusov.
 22. Proces výkupu starého funkčného prístroja prostredníctvom portálu www.novysamsung.sk. ako aj spôsob a podmienky výkupu nemôže Organizátor Kampane ovplyvniť a ani za tento výkup, jeho proces a podmienky nezodpovedá. Výkup starého prístroja, rovnako ako určovanie výslednej výkupnej ceny, vykonáva výhradne Sprostredkovateľ.
 23. Úplné a presné pravidlá a podmienky registrácie cez portál www.novysamsung.sk sú dostupné na webových stránkach portálu www.novysamsung.sk.
 24. Organizátor nezodpovedáza nedoručenie či stratu Bonusu bankou.
 25. Organizátor Kampane si vo výnimočných a celkom odôvodniteľných prípadoch vyhradzuje právo Kampaň ukončiť, pričom otomto rozhodnutí budú Účastníci informovaní. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Kampane či technické alebo organizačné zabezpečenie Kampane a v takom prípade je zmena pravidiel účinná od okamihu zverejnenia na webových stránkach Kampane na webových stránkach www.novysamsung.sk. V prípade, že Účastník nebude so zmenou pravidiel Kampane súhlasiť, bude oprávnený svoju účasť na Kampani ukončiť bezplatne jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostredníctvom webových stránok www.samsung.sk alebo zavolaním na infolinku 0800 726 786.

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., so sídlom V Parku 2323/14 Praha 4, 148 00, Česká republika, IČO: 289 87 322, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 158046, konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 45 306 281, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 1791/B („Samsung SK“) spracúva ako prevádzkovateľ osobné údaje účastníkov kampane.

Spoločnosť Samsung SK môže spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu:

 • Identifikačné údaje, kontaktné údaje,
 • Číslo bankového účtu,
 • Informácie týkajúce sa zariadenia Samsung.

Osobné údaje sú spracúvané na účely:

 • Registrácia účastníka, organizácia a vyhodnotenie kampaní a plnenie práv a povinností vyplývajúcich z pravidiel kampaní v súvislosti s účasťou v kampani. Osobné údaje na tento účel sú spracúvané na základe zmluvy uzatvorenej s účastníkom kampane, a to po dobu trvania kampane a následne po dobu nutnú k ochrane práv spoločnosti Samsung SK v súvislosti s kampaňou, a to po dobu 3 rokov od ukončenia kampane, ktoré sa účastník zúčastnil. V prípade neposkytnutia osobných údajov pre tento účel sa nebudete môcť kampane zúčastniť.
 • Prezentácia výsledkov kampane, ktorej sa účastník zúčastnil, v médiách a reklamných materiáloch. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.
 • Marketingové účely, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung SK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk, zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu tým však nebude dotknutá.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov beriete na vedomie, že máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu nepresných alebo nesprávnych údajov,
 • právo na vymazanie údajov,
 • právo na prenositeľnosť údajov
 • právo žiadať obmedzenie spracúvania,
 • právo začať konanie pred orgánom dohľadu (Úrad na ochranu osobných údajov). Viac informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/;
 • ďalšie práva stanovené právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Ďalej mate právo namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Výkon svojich práv môžete žiadať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk.

Okrem uvedených spoločností, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej sprístupnené ďalším spoločnostiam zo skupiny Samsung. V rámci sprístupnenia osobných údajov ďalším spoločnostiam z uvedenej skupiny môže dochádzať k prenosu osobných údajov do tretej krajiny, Kórejskej republiky, na základe štandardných zmluvných doložiek.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené našim organizátorom marketingových kampaní, napr. spoločnosti Mobil online, s.r.o. so sídlom M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec, IČO: 44547722, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banská Bystrica, sp. zn. Sro 15812/S a poskytovateľom ďalších služieb v tejto oblasti, ako sprostredkovateľom alebo ako ďalším sprostredkovateľom, a to len v rozsahu potrebnom na poskytovanie daných služieb v tejto oblasti. Ďalšími príjemcami môžu byť oprávnení zamestnanci spoločnosti Samsung SK a jej dôveryhodní poskytovatelia služieb.

Spoločnosť Samsung je možné kontaktovať prostredníctvom portálu GDPR Podpora https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/sk. Rovnako je možné kontaktovať zodpovednú osobu na adrese:

Samsung Electronics (UK) Limited
Data Protection Officer
Adresa: Samsung House, 1000 Hillswood Drive,
Chertsey, Surrey KT16 0PS
Spojené kráľovstvo

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung SK sú dostupné na adrese www.samsung.com/sk/info/privacy/.

Osobné údaje spracúva ako prevádzkovateľ aj spoločnosť Samsung Electronics (UK) Limited, so sídlom Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey, KT16 0PS, Veľká Británia, reg. Číslo: 03086621 ("Samsung UK"), a to v rozsahu identifikačné údaje, kontaktné údaje a informácie týkajúce sa zariadenia Samsung. Spoločnosť Samsung UK spracúva uvedené osobné údaje na marketingové účel, tj. ponúkanie obchodu a služieb Samsung, vrátane zasielanie informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov

Osobné údaje na tento účel spracúva Samsung UK na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, a to po dobu 3 rokov alebo do doby odvolania súhlasu.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Samsung UK, vrátane súvisiacich práv a kontaktov, sú dostupné na adrese: https://account.samsung.com/membership/pp.Podrobné pravidlá kampane do 31.12.2022 nájdete tuPodrobné pravidlá kampane do 31.10.2022 nájdete tuPodrobné pravidlá kampane do 30.9.2022 nájdete tuPodrobné pravidlá kampane do 26.8.2022 nájdete tu